Kolorowe nutki – zajęcia umuzykalniająco-sensoryczne dla maluchów z rodzicami

Zapraszamy dzieci w wieku 2 – 5 lat z rodzicami i opiekunami na zajęcia umuzykalniające, które będą także uwrażliwiać maluchy sensorycznie.

KOLOROWE NUTKI łączą w sobie zajęcia muzyczno-rytmiczne z zajęciami sensoryczno-ruchowymi. Ich celem jest wykształcenie w dzieciach zainteresowania dźwiękami, kolorami, kształtami w sposób świadomy, aby to właśnie dzięki nim nauczyły się przekazywać i wyrażać swoje emocje, uczucia oraz aby wspierać ich rozwój umysłowy.

Zabawy sensoryczne, wspomagane dodatkowym aspektem muzycznym, wspierają umiejętność posługiwania się zmysłami – wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Regularne wspieranie rozwoju sensorycznego dzieci pobudza nerwy odpowiedzialne za przekazywanie bodźców do mózgu, umożliwiając tym samym prawidłowe funkcjonowanie.

Integracja sensoryczna zapewnia właściwy rozwój intelektualny, ruchowy i emocjonalno-społeczny, stymuluje percepcję wzrokową i słuchową, rozwija umiejętności motoryczne, wspomaga rozwój mowy, aktywizuje komunikację dziecka, a także rozwija zainteresowanie światem oraz kreatywność małego człowieka.

Muzyka i sztuka od wieków jest nośnikiem najskrytszych uczuć ale także wyraża myśli i odczucia, których czasem nie umiemy wyrazić słowami. Dzieci w wieku, w którym jeszcze nie potrafią mówić lub komunikować się w sposób konkretny, a tym bardziej abstrakcyjny, chętnie podejmują „rozmowę” poprzez inne formy wyrazu. Podczas zajęć „Kolorowe nutki” będziemy więc starali się nauczyć wzajemnego zrozumienia i przekazu właśnie poprzez elementy sztuki.

Czego możecie oczekiwać podczas zajęć?
– zabaw muzycznych z towarzyszeniem instrumentów oraz muzyki „z płyt”
– wspólnego muzykowania zarówno z użyciem prostych instrumentów jak i śpiewu
– zabaw tanecznych i ruchowych
– zajęć z użyciem kolorowych chust, przedmiotów o różnych kształtach oraz teksturach
– wspólnego poznawania i doświadczania dźwięków, kolorów, wrażeń dotykowych
– materiałów „do domu”, które będzie można powtarzać wspólnie, aby doświadczenia z zajęć nie zostały zapomniane.

Zajęcia poprowadzi Lilianna Nagórzańska – absolwentka I stp Szkoły Muzycznej w Krakowie. Aktywnie poszerza swoją wiedzę w szkole policealnej na profilu „Opieka dziecięca”. Posiada doświadczenie w pracy zarówno indywidualnej jak i z grupami dzieci, podczas której zabawę łączy z elementami muzyki, sztuk plastycznych i aktywizowaniem tańcem i ruchem.

Termin: piątki, godz. 16:10 – 17:10.

Chęć udziału w zajęciach prosimy zgłaszać telefonicznie 12 658 56 47 lub mailowo biuro @ dknowybiezanow.pl.

Informacji na temat kosztów udzielamy telefonicznie. Zajęcia opłacane są miesięcznie (4 zajęcia w miesiącu).

Zajęcia zostaną uruchomione po utworzeniu grupy min. 4 dzieci (z rodzicami), dlatego zachęcamy do kontaktu i zgłaszania zainteresowania zajęciami! Możliwe uruchomienie dwóch grup – porannej i popołudniowej – po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

KOLOROWE NUTKI to zajęcia przeznaczone w równym stopniu dla dzieci ze stwierdzonymi lub podejrzewanymi zaburzeniami neurologicznymi!

Kolorowe nutki - plakat

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *