Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania, związane z działalnością naszego Domu Kultury.

1) Umowa uczestnictwa dziecka w zajęciach pozaszkolnych prowadzonych w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” (osoby poniżej 18 roku życia);

2) Umowa uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” (osoby dorosłe);

– – – –

3) Harmonogram zajęć stałych w I semestrze roku szkolnego 2023/2024 

Uwaga! Harmonogram może ulec zmianie. 

– – – –

4) Zasady uczestnictwa w zajęciach  prowadzonych Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”