Masaż, fot. Freepik

Kurs automasażu i masażu klasycznego

W ramach wiosennej oferty zapraszamy do udziału w kursie automasażu i masażu klasycznego, który poprowadzi certyfikowana masażystka i opiekun medyczny, Beata Winiarczyk.

Kurs masażu klasycznego w DK to zamknięty set zajęć praktycznych z wprowadzającymi spotkaniami teoretycznymi. Po kursie, uczestnicy będą operować niezbędną wiedzą, potrzebną do wykonywania skutecznego masażu i automasażu oraz umiejętnościami praktycznymi samodzielnego wykonywania masażu klasycznego.

Czas trwania: marzec – maj 2024
Zajęcia: 10 zajęć 90-minutowych, jeden raz w tygodniu w godzinach wieczornych oraz dwa zajęcia teoretyczne.
Miejsce zajęć: Dom Kultury SM „Nowy Bieżanów”, sala Baletowa (zajęcia praktyczne) i sala Językowa (zajęcia teoretyczne).

Ramowy program kursu:
Dwa zajęcia poświęcone teorii i wprowadzeniu w temat automasażu:
– podstawy anatomii i fizjologii człowieka, budowa układu kostnego, mięśniowego, nerwowego układu krążenia itp.;
– omówienie zasad BHP, bezpieczeństwa wykonywania masażu;
– wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu;
– powstanie technik masażu, omówienie właściwości i podstawowe techniki masażu;

Dziesięć zajęć praktycznych:
– techniki chwytów masażu;
– masaż poszczególnych części ciała (dłonie, ręce, kończyna górna, dolna, plecy, kark, obręcz barkowa, część lędźwiowa kręgosłupa, część szyjna: kark, barki, klatka piersiowa);
– podstawowa wiedza dotycząca punktów spustowych.
Każdy z uczestników w trakcie trwania zajęć nabędzie podstawowych umiejętności w zakresie techniki i wykonywania masażu samodzielnie.

Na koniec kursu uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w kursie.

Zajęcia z masażu można potraktować jako czas aktywizacji seniorów, osób starszych, czy kobiet w połogu.  Jest to także forma dokształcenia, zwiększenia świadomości prozdrowotnej dla wszystkich bez względu na wiek.
Forma masażu klasycznego, relaksacyjnego jest bezpieczna z wyłączeniem typowych przeciwskazań:
– złamania (w trakcie lub świeżo po)
– choroba nowotworowa
– stan zapalny w organizmie
– gorączka
– choroba skóry
– otwarte rany (brak ciągłości skóry)
– zaawansowane choroby kardiologiczne
– nadciśnienie

Zajęcia/kurs ma na celu podniesienie świadomości zdrowotnej z nabyciem podstawowych umiejętności w zakresie wykonywania masażu w warunkach domowych.

Wstępny harmonogram (może ulec zmianie):
3 kwietnia (środa) – sala Plastyczna, godz. 18:00 – 19:30 – zajęcia teoretyczne i demonstracyjne
4 kwietnia (czwartek) – sala Baletowa, godz. 19:00 – 20:30 – zajęcia praktyczne – wprowadzenie
9 kwietnia (wtorek) – sala Językowa, godz. 19:00 – 20:30 – zajęcia teoretyczne i demonstracyjne
10 kwietnia (środa) – sala Baletowa, godz. 19:00 – 20:30 – zajęcia praktyczne
16 kwietnia (wtorek) – sala Widowiskowa , godz. 19:00 – 20:30 – zajęcia praktyczne
17 kwietnia (środa) – sala Baletowa, godz. 19:00 – 20:30 – zajęcia praktyczne
23 kwietnia (wtorek) – sala Językowa, godz. 19:00 – 20:30 – zajęcia praktyczne
24 kwietnia (środa) – sala Baletowa, godz. 19:00 – 20:30 – zajęcia praktyczne
8, 15, 22 maja (środy) – sala Baletowa, godz. 19:00 – 20:30 – zajęcia praktyczne
29 maja (środa) – sala Baletowa, godz. 19:00 – 20:30 – zajęcia praktyczne i zakończenie kursu, rozdanie dyplomów.

O prowadzącej:
Beata Winiarczyk – certyfikowana masażystka – dyplom masażysty „Biostudio” 2006 r., instruktor lekkiej atletyki PZLA 2023 r.; opiekun medyczny w trakcie kwalifikacji zawodowych. Posiada doświadczenie w zakresie szkolenia indywidualnych osób w zakresie technik i wykonywania masażu, w tym u osób szczególnej troski po zabiegach medycznych i zakończonej rehabilitacji, a także seniorów z różnym stopniem chorób współistniejących. 

Koszt kursu:
720 zł – za cały kurs (12 zajęć 1,5-godzinnych teoretycznych i praktycznych)
Członkowie spółdzielni – cena zniżkowa.
Zapewniamy wszelkie potrzebne materiały i sprzęty potrzebne do realizacji kursu.
Kurs rozpocznie się przy zapisie minimum 6 osób, które opłacą całość lub pierwszą ratę (tj. 1/3 kwoty) za kurs w terminie do 28 marca 2024 r.  Kolejne raty – do 10 kwietnia i do 10 maja.

Obraz autorstwa Freepik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *