black-and-white-keys-music-534283

Edukacja muzyczna – nauka gry na instrumentach i lekcje śpiewu

Program zajęć muzycznych w szkołach jest coraz uboższy, nie znaczy to jednak że nie warto nauki muzyki wprowadzać do życia naszych dzieci. Regularne lekcje muzyczne pozytywnie wpływają na pamięć i koncentrację, wspomagają naukę komunikacji, uczą systematyczności i wytrwałości, a do tego – uwrażliwiają na piękno.