Loading...
Ogłoszenia

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ w dniach od 7 do 29 listopada

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wytycznymi dla instytucji kultury, ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 4 listopada 2020 r. zawieszamy czasowo zajęcia w Domu Kultury SM „Nowy Bieżanów” na okres od 7 (sobota) do 29 listopada 2020 r. Termin ten może ulec zmianie w zależności od aktualnych zaleceń władz państwowych i sanitarnych.

Decyzja podyktowana jest aktualną sytuacją epidemiczną oraz obecnymi obostrzeniami mającymi na celu zahamowanie rozwoju pandemii koronawirusa.