Loading...
Edukacja muzyczna

Nauka gry na dzwonach chromatycznych

Oferta skierowana do dzieci od 6 roku życia. Nauka gry na tym instrumencie nazywanym często cymbałkami jest jedną ze sprawdzonych metod kształtowania wrażliwości młodego człowieka, formowania charakteru i rozwoju intelektualnego ze szczególnym uwrażliwieniem na muzykę. Zajęcia mogą się odbywać indywidualnie lub niewielkich grupach.