Dla seniorów

Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oddział Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów aktywnie działającego przy Domu Kultury SM „Nowy Bieżanów” był wielokrotnym laureatem akcji „Miejsce przyjazne seniorom”.

Spotkania odbywają się w poniedziałki o godzinie 15:00.