Loading...
Dla najmłodszych

KARATE KIDS BOXING

Zajęcia z samoobrony dla dzieci są dostosowane do ich możliwości psychicznych i fizycznych. Celem zajęć jest
osiągnięcie z uprawiania karate korzyści takich jak –  poczucie bezpieczeństwa, systematyczne kształtowanie charakteru ćwiczącego, poprawa kondycji fizycznej i dobre zdrowie.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i w czwartki o 16:30