Loading...

Oddział Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów aktywnie działającego przy Domu Kultury SM „Nowy Bieżanów” był wielokrotnym laureatem akcji „Miejsce przyjazne seniorom”.